Képző szerv: Automotive Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Címe: 3528 Miskolc, Rét út 4.

Adószám: 20263010-2-05

Nyilvántartási szám: B/2020/001856
Telefon: 46/345-681, 20/390-4914
E-mail cím: takiautomotive@vipmail.hu
Honlap címe:www.miskolcautosiskola.hu
Cég formája: Betéti Társaság
Cégjegyzékszám: Cg.05-06-009571
Iskolavezető neve: Taksás József
E-mail cím: takiautomotive@vipmail.hu
Telefonszám: 20/414-7900
Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadás időpontja:
Címe: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 54 . fsz/3
Telefon: 46/345-681,20/390-4914
Ügyfélfogadás: hétfőtől- csütörtökig 14.00 órától-17.00 óráig, péntek,szombat,vasárnap nincs ügyfélfogadás !

Tanfolyamra való felvétel módja:
Személyesen lehet beiratkozni az autósiskola ügyfélfogadó irodájában.
Szükséges hozzá:
• személyi igazolvány, lakcímkártya
• alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, hogy elvégezte és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
• orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példányát leadta,
• valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.
• első tandíj-részlet befizetése

Előírt egészségi alkalmassági vizsgálatok kategóriánként:
„B” I. csop. orvosi alkalmassági igazolás
„B+E” I. csop. orvosi alkalmassági igazolás
„A1” I. csop. orvosi alkalmassági igazolás
„A” I. csop. orvosi alkalmassági igazolás
„C” II. csop. orvosi alkalmassági igazolás
„C+E” II. csop. orvosi alkalmassági igazolás
„D” II. csop. orvosi alkalmassági igazolás

A vizsgálat díja: 7.200 Ft

A 2. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet vezet, vagy kíván vezetni, valamint, akit közúti járművezetői munkakörben foglalkoztatnak.

„B” kategória

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
• tanfolyamra az vehető fel, aki a 17.életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb;
• első tandíj-részlet befizetése;
az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés

Vizsgára bocsátás feltételei:
elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és 17. életévét betöltötte,vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb;
az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el;
• kitöltött jelentkezési lap;
gyakorlati vizsgát csak a 17. életév betöltése után tehet.
gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (29) levezetése, illetve az előírt
• menettávolság (580 km) teljesítése után tehet.
• a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik
• vizsgadíj befizetése
• érvényes orvosi alkalmassági igazolás.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
a vizsgaigazolás kiadásának feltétele a közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga, amely kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél tehető, továbbá
• a 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása.

„B+E” kategória

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
• tanfolyamra az vehető fel, aki a 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb.
• az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
• első tandíj részlet befizetése
a vezetői engedély nem minősül kezdőnek

Vizsgára bocsátás feltételei:

• kitöltött jelentkezési lap
• orvosi alkalmasságról szóló igazolás (I. csop.)
• a jelentkező írni, olvasni tud és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik
• érvényes „B” kategóriás jogosítvány, vagy vizsgaigazolás (a vizsgaigazolás a sikeres forgalmi vizsgától számított 1 éven át fogadható el beiskolázási és vizsgáztatási előfeltételként)
• az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb,mint 9 hónap telt el;
• elméleti vizsga idejére betöltötte a 17 és ¾ életévét
• gyakorlati vizsga idejére betöltötte a 18. életévét
• gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (16) levezetése, illetve az előírt menettávolság (192 km) teljesítése után tehet.
Vizsgaigazolás kiadásának feltétele:
• a vizsgaigazolás kiadásának feltétele a 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása.

„A” kategória

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
• a vezetői engedély megszerzését legkorábban 23 és fél évesen lehet megkezdeni; (a vezetői engedély legalább 2 éves „A2” kategóriás jogosítvánnyal 20 éves kortól megszerezhető)
• első tandíj részlet befizetése
• az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
Vizsgára bocsátás feltételei:
• elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és 24. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb;
• az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el;
• kitöltött jelentkezési lap;
• gyakorlati vizsgát csak a 24. életév betöltése után tehet.
• gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (26) levezetése, illetve az előírt menettávolság (390 km) teljesítése után tehet.
• a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik
• vizsgadíj befizetése
• érvényes orvosi alkalmassági igazolás
Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
• a vizsgaigazolás kiadásának feltétele a közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga, amely kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél tehető, továbbá
• a 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása.

„C” kategória

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
• tanfolyamra az vehető fel, aki a 21. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb,
• érvényes „B” kategóriás vezetői engedély, vagy vizsgaigazolás (a vizsgaigazolás a sikeres forgalmi vizsgától számított 1 éven át fogadható el beiskolázási és vizsgáztatási előfeltételként)
• az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
• első tandíj részlet befizetése
Vizsgára bocsátás feltételei:
• kitöltött jelentkezési lap
• orvosi alkalmasságról szóló igazolás (II. csop.)
• a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztály elvégzéséről nyilatkozik
• az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el;
• elméleti vizsga idejére betöltötte a 20 és ¾ életévét
• gyakorlati vizsga idejére betöltötte a 21. életévét
gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (29) levezetése, illetve az előír menettávolság (348 km) teljesítése után tehet.
Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
• a 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolás

„C+E” kategória

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
• tanfolyamra az vehető fel, aki a 21. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb;
• érvényes „B” és „C” kategóriás jogosítvány, vagy vizsgaigazolás (a vizsgaigazolás a sikeres forgalmi vizsgától számított 1 éven át fogadható el beiskolázási és vizsgáztatási előfeltételként)
• a vezetői engedély nem minősül kezdőnek
• az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
• első tandíj részlet befizetése
Vizsgára bocsátás feltételei:
• kitöltött jelentkezési lap
• orvosi alkalmasságról szóló igazolás (II. csop.)
• a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik
• az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el;
• elméleti vizsga idejére betöltötte a 20 és ¾ életévét
• gyakorlati vizsga idejére betöltötte a 21. életévét
• gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (14) levezetése, illetve az előírt menettávolság (168 km) teljesítése után tehet.
Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
• a 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása.

„D” kategória

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
• tanfolyamra az vehető fel, aki a 24. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb
• érvényes „B” és „C” kategóriás jogosítvány, vagy vizsgaigazolás (a vizsgaigazolás a sikeres forgalmi vizsgától számított 1 éven át fogadható el beiskolázási és vizsgáztatási előfeltételként)
• a vezetői engedély nem minősül kezdőnek
• az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
• első tandíj részlet befizetése
Vizsgára bocsátás feltételei:
• kitöltött jelentkezési lap
• orvosi alkalmasságról szóló igazolás (II. csop.)
• a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik
• az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el;
• elméleti vizsga idejére betöltötte a 23 és ¾ életévét
• gyakorlati vizsga idejére betöltötte a 24. életévét
• gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (29) levezetése, illetve az előírt menettávolság (348 km) teljesítése után tehet.
Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
• a 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása.
A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása aznalábbi módokon lehetséges:
• a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
• az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint
• a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi. A „T” kategória megszerzéséhez nem kell igazolni a 8 általános iskolai osztály elvégzését.

„T” kategória

Nemzeti kategória
Tanfolyamra jelentkezés feltétele:
• tanfolyamra az vehető fel, aki a 16. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb.
• az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
• első tandíj részlet befizetése
Vizsgára bocsátás feltételei:
• elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és 16. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb;
• az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el;
• kitöltött jelentkezési lap;
• gyakorlati vizsgát csak a 16. életév betöltése után tehet.
• gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (24) levezetése után tehet.
• a jelentkező írni, olvasni tud
• vizsgadíj befizetése
„GKI” szaktanfolyam
• Tanfolyamra az vehető fel, aki a „C”, „C+E”, „D”, „D+E”, „C1”, „C1+E”, „D1” vagy„D1+E” kategóriák valamelyikéből érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik;
• Vizsgára az a jelentkező bocsátható, aki teljesítette tanfolyami kötelezettségét.
A tanfolyam tantárgyai, tanórák száma, időtartama:
Az elméleti tanórák 45 percesek.
A vezetési gyakorlatot a sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

„B” kategória

Elméleti képzés: 32 óra
• Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
• Közlekedési ismeretek: 20 óra
• Gépkocsivezetés elmélete: 8 óra
Gépkocsivezetés gyakorlata összesen: 29 óra
• alapoktatás: 9 óra
• városi vezetés: 14 óra
• országúti vezetés: 4 óra
• éjszakai vezetés: 2 óra
„B+E” kategória
• Elméleti képzés: 22 óra
• Gyakorlati oktatás: 16 óra

„A” kategória

Előzetes motoros tapasztalat hiányában:
• Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
• Közlekedési ismeretek: 14 óra
• Gépkocsivezetés elmélete: 4 óra
• Gyakorlati képzés: 26 óra
„A1” kategória megszerzését követő 2 éven belül:
• Gyakorlati képzés: 16 óra
„A1” kategória megszerzését követő 2 éven túl:
• Elméleti képzés: 3 óra
• Gyakorlati képzés: 10 óra
„A korlátozott” vagy „A2” kategória megszerzését követő 2 éven belül:
• Gyakorlati képzés: 12 óra
„A korlátozott” vagy „A2” kategória megszerzését követő 2 éven túl:
• Elméleti képzés: 3 óra
• Gyakorlati képzés: 8 óra

„C” kategória

• Elmélet összesen: 80 óra
• Kresz: 20 óra
• Szü: 20 óra
• Vezetéselmélet: 16óra
• Biztonságos üzemeltetés: 14 óra
• Munkavédelem, tűzvédelem: 10 óra
Járművezetői gyakorlat összesen: 29 óra
• Járműkezelés: 6 óra
• Városi vezetés: 15 óra
• Országúti vezetés (40km/ó): 4 óra (160 km)
• Éjszakai vezetés: 2 óra
• Hegyvidéki vezetés: 2 óra

„C+E” kategória

Elmélet összesen: 24 óra
• Kresz: 8 óra
• Szü: 4 óra
• Vezetéselmélet: 4 óra
• Biztonságos üzemeltetés: 8 óra
Járművezetői gyakorlat összesen: 14 óra
• Járműkezelés: 6 óra
• Városi vezetés: 4 óra
• Országúti vezetés /40km/ 2 óra (80 km)
• Hegyvidéki vezetés: 2 óra

„D” kategória

Elmélet összesen: 28 óra
• Kresz: 8 óra
• Szü: 6 óra
• Vezetéselmélet: 6 óra
• Biztonságos üzemeltetés: 8 óra
Járművezetői gyakorlat összesen: 29 óra
• Járműkezelés: 6 óra
• Városi vezetés: 17 óra
• Országúti vezetés (40km) 4 óra (160km)
• Hegyvidéki vezetés: 2 óra

„T” kategória

Elmélet összesen: 56 óra
• Kresz: 20 óra
• Szü: 8 óra
• Vezetéselmélet: 8 óra
• Biztonságos üzemeltetés: 10 óra
• Munkavédelem, tűzvédelem: 10 óra
Járművezetői gyakorlat összesen: 24 óra
• Járműkezelés: 6 óra
• Városi vezetés: 9 óra
• Országúti vezetés 5 óra
• Éjszakai vezetés: 4 óra

„GKI” szaktanfolyam:

GKI alapképzés
Elmélet összesen: 30 óra
• Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: 10 óra
• Előírások alkalmazása: 10 óra
• Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság,szerviz,logisztika: 10 óra
Gyakorlat összesen: 17 óra
• Járművezetés speciális kialakítású tanpályán,vagy korszerű szimulátor berendezésen: 5 óra
• Járművezetés a közúti forgalomban: 10 óra
• Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2 óra

GKI továbbképzés
Elmélet összesen: 30 óra
• Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: 10 óra
• Előírások alkalmazása: 10 óra
• Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 10 óra
Gyakorlat összesen:5 óra
• Járművezetés speciális kialakítású tanpályán,vagy korszerű szimulátor berendezésen: 5 óra

Összevont GKI alapképzés
Elmélet összesen: 40 óra
• Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: 15 óra
• Előírások alkalmazása: 10 óra
• Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 15 óra
Gyakorlat összesen: 29 óra
• Járművezetés speciális kialakítású tanpályán,vagy korszerű szimulátor berendezésen: 5 óra
• Járművezetés a közúti forgalomban: 10+10 óra
• Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2+2 óra

Összevont GKI továbbképzés
Elmélet összesen: 42 óra
• Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: 15 óra
• Előírások alkalmazása: 12 óra
• Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 15 óra
Gyakorlat összesen: 5óra
• Járművezetés speciális kialakítású tanpályán,vagy korszerű szimulátor berendezésen: 5 óra

Választható járművek a gyakorlati képzésben:
B” kategória Renault Thália, Suzuki EX Splash, Volkswagen Caddy, Suzuki Swift Sedan 1.3, Opel Astra G

„B+E” kategória Nissan

„A” kategória Suzuki GSX 750ES

„C” kategória Man gyártmányú 12.192típusú jármű

„C+E” kategória Ehebauer gyártmányú EB 8062 TP típusú jármű

„D” kategória Renault FR1

„T” kategória zetor 6421 PROXIMA erőgép és Agrobil-04 pótkocsi

Gyakorlópályák címe:BAZMKH M.J.H. Közl. és Fogy.védelmi Főo. Kresz park
3881 Abaújszántó, Kassai út 11-13.
„ Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” oktatóterem helye:
3527 Miskolc Szondi György út 1.
3881 Abaújszántó, Kassai út ,11-13
3711 Szirmabesenyő, Petőfi út 34

A hiányzás pótlásának módja:
Az elméleti előadások pótlása ingyenes bármely párhuzamosan futó azonos kategóriájú tanfolyamban. Gyakorlati óra kimaradás az oktatóval egyeztetett módon pótolható.

A tandíj befizetésének módja: 

„B” kategória

• Elmélet: 60.000 Ft  amely egyben a tandíj első részlete (beiratkozáskor fizetendő)
• Gyakorlat: 260.000 Ft
• A gyakorlati vezetés díját három részletben kell fizetni, 10 óránként.
• Pót óra: 9.000 Ft
A gyakorlati vezetés díjának három részletben történő befizetése a következők szerint történik:
• részlet: 88.000 Ft
• részlet: 86.000 Ft
• részlet: 86.000 Ft
(A 3 tandíj-részlet a forgalmi vizsga idejére felszámolt gyakorlati óra díját is tartalmazza.)

„B+E” kategória

• Elmélet: 40.000 Ft (beiratkozáskor fizetendő)
• Gyakorlat: 160.000  (két részletben fizetendő)
• 80.000 Ft
• 80.000 Ft

 

„A” kategória

Elmélet:  60.000 Ft (beiratkozáskor fizetendő) (már meglévő, 2 évnél régebben szerzett motoros kategória esetén az elméleti tandíj összege: )
• Gyakorlat: 160.000 FT

• Pótóra díja: 8.000 Ft 

„C” kategória

• Elmélet: 80.000 Ft (beiratkozáskor fizetendő)
• Gyakorlat: 300.000  (két részletben fizetendő)
• 150.000 Ft (a gyakorlati képzés megkezdésekor fizetendő)
• 150.000 Ft(a rutin vizsga után fizetendő)
• Pótóra díja: 12.000 Ft 

„C+E” kategória

• Elmélet:80.000 FT  (beiratkozáskor fizetendő)
• Gyakorlat:150.000 Ft  (két részletben fizetendő)
•75.000 Ft  (a gyakorlati képzés megkezdésekor fizetendő)
•75.000 Ft  (a rutin vizsga után fizetendő)
• Pótóra díja : 9.000 Ft

„D” kategória

• Elmélet:80.000 FT  (beiratkozáskor fizetendő)
• Gyakorlat: 310.000 Ft  (két részletben fizetendő)
•155.000 Ft  (a gyakorlati képzés megkezdésekor fizetendő)
•155.000 Ft  (a rutin vizsga után fizetendő)
• Pótóra díja: 13.000 Ft 

„T” kategória

• Elmélet: 80.000 Ft (beiratkozáskor fizetendő)
• Gyakorlat: 310.000 Ft (két részletben fizetendő)
• 155.000 Ft (a gyakorlati képzés megkezdésekor fizetendő)
• 155.00 Ft (a rutin vizsga után fizetendő)
• Pótóra díja: 13.000 Ft

„GKI” szaktanfolyam:

A képzések tandíjai:
• Tehergépkocsi-vezetői alapképesítés: 
• Tehergépkocsi-vezetői továbbképesítés: 
• Autóbusz-vezetői alapképesítés: 
• Autóbusz-vezetői továbbképesítés: 
• Összevont alapképesítés: 
• Összevont továbbképesítés: 
• GKI összevont alap-és továbbképzés:

• VIZSGA NÉLKÜLI TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐI TOVÁBBKÉPZÉS

• VIZSGA NÉLKÜLI AUTÓBUSZVEZETŐI TOVÁBBKÉPZÉS

•VIZSGA NÉLKÜLI AUTÓBUSZ ÉS TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐI ÖSSZEVONT TOVÁBBKÉPZÉS

 

 

 

 
Részletfizetési ütemezés:
• részlet:  amely összeg a tanfolyamra jelentkezés alkalmával fizetendő.
• részlet: a tandíj fennmaradó része, amely összeg legkésőbb a tanfolyam megkezdésének napján fizetendő.
• Egyéb költség: 14.800 Ft GKI kártya kiállításának díja (beiratkozáskor fizetendő)
A tandíj az ügyfélszolgálati irodában fizethető be:
• készpénzben;
• banki átutalással;

A tantárgyak hallgatása és vizsgázás alóli felmentések:

„A” kategória:

Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól, aki „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett –„A korl.” kategóriás vagy

• „A2” vagy „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl. kategóriára vagy „A1” vagy „A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;

„C” kategória:

Szerkezeti és üzemeltetési ism. és Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés:
• Egyetemen vagy főiskolán szerzett: gépész, autógépész, közlekedés mérnöki,üzemmérnöki, közlekedés mérnöki tanári, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári, szakirányú műszaki oktatói oklevél.
• Katonai főiskolán szerzett: harcjármű üzemben tartó, katonai gépjármű üzemeltető, gépjármű technikus, harcjármű üzemeltetői oklevél.
• Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél, technikusi oklevél.
• Szakközépiskolai: közúti járműgépész, közlekedésgépész, gépjármű technikai,gépjárműüzemi, mezőgazdasági gépész, gépjavító, építőgépész,gépjárművezető és karbantartó.
• Szakmunkás bizonyítvány: autószerelő, anyagmozgatógép szerelő, építő gépszerelő, mezőgazdasági gépszerelő, gépjárművezető és karbantartó,mezőgazdasági gépész, fakitermelési gépkezelő, állattartó telepi gépész,kertészeti gépész, növénytermesztő gépész, erdőgazdasági gépész,mezőgazdasági gépszerelő és üzemeltető, mezőgazdasági gépjavító és karbantartó. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjármű kezelői bizonyítvány.

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás:
Munkavédelmi szakképesítés: munkavédelmi szakmérnöki, munkavédelmi üzemmérnöki, felsőfokú munkavédelmi (egyetemi), munkavédelmi technikusi,középfokú munkavédelmi oklevél, a közúti járművezetői vizsgáztatáskeretében 1993 jan. 1-je után tett sikeres vizsga a „munkavédelem,tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

„C+E” kategória:

Szerkezeti és üzemeltetési ism. és Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés:
• Egyetemen vagy főiskolán szerzett: gépész, autógépész, közlekedés mérnöki,üzemmérnöki, közlekedés mérnöki tanári, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári, szakirányú műszaki oktatói oklevél.
• Katonai főiskolán szerzett: harcjármű üzemben tartó, katonai gépjármű üzemeltető, gépjármű technikus, harcjármű üzemeltetői oklevél.
• Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél, technikusi oklevél.
• Szakközépiskolai: közúti járműgépész, közlekedésgépész, gépjármű technikai,gépjármű üzemi, mezőgazdasági gépész, gépjavító, építőgépész,gépjárművezető és karbantartó.
• Szakmunkás bizonyítvány: autószerelő, anyagmozgatógép szerelő, építő gépszerelő, mezőgazdasági gépszerelő, gépjárművezető és karbantartó,mezőgazdasági gépész, fakitermelési gépkezelő, állattartó telepi gépész,kertészeti gépész, növénytermesztő gépész, erdőgazdasági gépész,mezőgazdasági gépszerelő és üzemeltető, mezőgazdasági gépjavító és karbantartó. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjármű kezelői bizonyítvány.

„D” kategória

Szerkezeti és üzemeltetési ism. és Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés:
• Egyetemen vagy főiskolán szerzett: gépész, autógépész, közlekedés mérnöki,üzemmérnöki, közlekedés mérnöki tanári, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári, szakirányú műszaki oktatói oklevél.
• Katonai főiskolán szerzett: harcjármű üzemben tartó, katonai gépjármű üzemeltető, gépjármű technikus, harcjármű üzemeltetői oklevél.
• Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél, technikusi oklevél.
• Szakközépiskolai: közúti járműgépész, közlekedésgépész, gépjármű technikai,gépjármű üzemi, mezőgazdasági gépész, gépjavító, építőgépész,gépjárművezető és karbantartó.
• Szakmunkás bizonyítvány: autószerelő, anyagmozgatógép szerelő, építő gépszerelő, mezőgazdasági gépszerelő, gépjárművezető és karbantartó mezőgazdasági gépész, fakitermelési gépkezelő, állattartó telepi gépész,kertészeti gépész, növénytermesztő gépész, erdőgazdasági gépész,mezőgazdasági gépszerelő és üzemeltető, mezőgazdasági gépjavító és karbantartó. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjármű kezelői bizonyítvány.

„B+E” kategória:

Szerkezeti és üzemeltetési ism. és Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés:
• Egyetemen vagy főiskolán szerzett: gépész, autógépész, közlekedés mérnöki,üzemmérnöki, közlekedés mérnöki tanári, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári, szakirányú műszaki oktatói oklevél.
• Katonai főiskolán szerzett: harcjármű üzemben tartó, katonai gépjármű üzemeltető, gépjármű technikus, harcjármű üzemeltetői oklevél.
• Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél, technikusi oklevél.
• Szakközépiskolai: közúti járműgépész, közlekedésgépész, gépjármű technikai,gépjárműüzemi, mezőgazdasági gépész, gépjavító, építőgépész,gépjárművezető és karbantartó.
• Szakmunkás bizonyítvány: autószerelő, anyagmozgatógép szerelő, építő gépszerelő, mezőgazdasági gépszerelő, gépjárművezető és karbantartó,mezőgazdasági gépész, fakitermelési gépkezelő, állattartó telepi gépész,kertészeti gépész, növénytermesztő gépész, erdőgazdasági gépész,mezőgazdasági gépszerelő és üzemeltető, mezőgazdasági gépjavító és karbantartó. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás:
Munkavédelmi szakképesítés: munkavédelmi szakmérnöki, munkavédelmi üzemmérnöki, felsőfokú munkavédelmi (egyetemi), munkavédelmi technikusi,középfokú munkavédelmi oklevél, a közúti járművezetői vizsgáztatáskeretében 1993 jan. 1-je után tett sikeres vizsga a „munkavédelem,tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

„T” kategória

A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgakötelezettség alól mentesül a 11. § (3) bekezdés c) pontja értelmében, aki meglévő „Lassú jármű” vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére „T” kategóriás vizsgát kíván tenni.
„GKI” szaktanfolyam
A közlekedési hatóság a járművezetőt kérelmére a szaktanfolyami képzés meghatározott része alól mentesítheti, ha a járművezető igazolja, hogy a képzési kötelezettsége egy részét más EGT-tagállamban teljesítette.
A tanuló áthelyezésének módja és követelményei:
Bármely hallgató a képzés során áthelyeztetheti magát másik képzőszervhez, amit az alábbi módon tud megtenni:
• Az iskolavezetőtől kikéri az áthelyező nyomtatványt („Képzési igazolás”), ezt az iskolavezető 3 munkanapon belül a rendelkezésére bocsátja (három példányban) a 3527 Miskolc,Bajcsy-Zsilinszky út 54. fsz/3 alatti ügyfélszolgálatán. Ezen igazolásra kerül az áthelyezés kiadásának napjáig lehallgatott és levezetett órák pontos száma.
• A tanuló-áthelyező nyomtatvány kiadásakor a felek elszámolnak a befizetésekkel és teljesítésekkel.
• Ezt követően a hallgató az áthelyező nyomtatvánnyal elmegy a befogadó képzőszervez, ahol az iskola vezetője intézkedik az áthelyezési eljárás elindításáról.
• Ezután már csak a befogadó iskolával kell a kapcsolatot tartani a képzés folytatása érdekében.

 A tanuló áthelyezés közigazgatási eljárás keretében történik.

Amennyiben a hallgató az Automotive Bt. Autósiskolánál kívánja folytatni a jogosítvány megszerzését, tehát másik képző szervtől jelentkezik át, úgy a régi iskola által kitöltött áthelyező nyomtatvány leadásával („Képzési igazolás”) ügyfélszolgálatunkon kezdeményezheti az áthelyezési eljárás lefolytatását.
Oktatási helyszínek címe:
3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 54 fsz/3
3881 Abaújszántó. Kassai út11-13.
Képzőszervünknél nem folyik szakoktató képzés.

Az iskola felügyeleti szervei:

• KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit KFT +36-1-814-0800
• Engedélyező hatóság: Építési Közlekedési Minisztérium Közúti Gépjármű-Közlekedései Hatósági Főosztály +36-1-273-5591

Képzés felügyeletét ellátó szerv:

Innovációs és technológiai minisztérium 1011 Budapest Főút 44-50
A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A tanuló köteles beiratkozáskor a 8 általános iskolai osztály elvégzésének tényét hitelt érdemlő módon igazolni.
A tanuló köteles az elméleti tanfolyamon részt venni, foglalkozásról való hiányzást pótolni kell, amennyiben az meghaladja a kötelező óraszám 10%-át. A hiányzást az ügyfélszolgálati irodával egyeztetett helyszínen és időben, az elmulasztott tanórák témakörével megegyező foglalkozás(ok)on kell pótolni.
Köteles az oktatási, illetve a megkötött részletfizetési szerződés díjrészletét befizetni.

A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül az összes vizsgát abszolválnia kell a hallgatónak. A sikeres közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsga két évig érvényes.
Sikeretlen elméleti vizsga esetén a vizsgát meg kell ismételni az adott tantárgyból. Ha a vizsgázó valamelyik vizsgáját nem teljesíti a megadott időn belül, úgy az összes többi vizsgája érvényét veszti.
Sikertelen elméleti vizsga esetén pótvizsgára a közlekedési hatóság Miskolc,József A. út 20 alatti főosztályán lehet jelentkezni. Ugyanitt fizetendő a pótvizsgadíj is.
Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga esetén a tanulónak PAV vizsgálaton kell részt vennie.
A tanuló a képzés során oktatót, ill. gépkocsit is cserélhet az iskolavezetővel egyeztetve.
A gyakorlati vezetés időpontja az oktató, és a tanuló közös megállapodásával jön létre.
Lemondani, vagy megváltoztatni csak az oktatónál a vezetés megkezdése előtt legkésőbb 48 órával lehet. Amennyiben a tanuló a 48 órás kötelezettségének nem tesz eleget, az iskola a tanórákat hiányzásnak tekinti.
A tanuló köteles az előre egyeztetett időpontban gyakorlati oktatásra megjelenni. Hiányzás esetén az adott időben befizetett óradíjat elveszíti. Az elmaradt órákat köteles a vezetési karton „További oktatási órák” rovatban igazolva levezetni, és annak tandíját az iskolánál ismételten befizetni.
Az előre megbeszélt helyen, és időben mind az oktató, mind a tanuló köteles egyaránt 20 percet várakozni az esetleges előre nem látható késések miatt.
Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget, vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiány miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli.
A gyakorlati tandíjak a szerződéskötés időpontjában érvényesek, a kalkuláció alapjául szolgáló költségek változása esetén ( pld. Hatósági előírások, üzemanyag árváltozás stb.) változhatnak. Az autósiskola az árváltoztatás jogát fenntartja!
Az oktatójárművet az iskola biztosítja a tanuló számára.
Amennyiben már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.

Panasztétel, jogorvoslat lehetősége: Iskolavezetőnél személyesen Taksás József, Miskolc Bajcsy-Zs. út 54 sz alatt

Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:

A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt kell befizetni. A gyakorlati vizsgák ideje – a díjfizetés szempontjából – tanórának minősül!

„B” kategória:


Vizsgadíjakat az árak oldalon található táblázat alapján ismerheti meg.


A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt kell befizetni a közlekedési felügyelőségen, Miskolc, József A. út 20. alatti pénztárban

„B+E” kategória:


Vizsgadíjakat az árak oldalon található táblázat alapján ismerheti meg.


A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt kell befizetni, a közlekedési felügyelőségen, Miskolc, József A. út 20. alatti pénztárban

„A1” „A” kategóriák:


Vizsgadíjakat az árak oldalon található táblázat alapján ismerheti meg.


A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt kell befizetni, a közlekedési felügyelőségen, Miskolc, József A. út 20. alatti pénztárban

„C” kategória:


Vizsgadíjakat az árak oldalon található táblázat alapján ismerheti meg.


A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt kell befizetni, a közlekedési felügyelőségen, Miskolc, József A. út 20. alatti pénztárban

„C+E” kategória:


Vizsgadíjakat az árak oldalon található táblázat alapján ismerheti meg.


A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt kell befizetni, a közlekedési felügyelőségen, Miskolc, József A. út 20. alatti pénztárban

„D” kategória:

Vizsgadíjakat az árak oldalon található táblázat alapján ismerheti meg.


A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt kell befizetni, a közlekedési felügyelőségen, Miskolc, József A. út 20. alatti pénztárban

„T” kategória:


Vizsgadíjakat az árak oldalon található táblázat alapján ismerheti meg.

A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt kell befizetni, a közlekedési felügyelőségen, Miskolc, József A. út 20. alatti pénztárban

„GKI” szaktanfolyam:


Vizsgadíjakat az árak oldalon található táblázat alapján ismerheti meg.

Vizsgadíjakat a vizsgaszervezőknek kell befizetni.
A közúti elsősegélynyújtó tanfolyammal és vizsgával kapcsolatos információk
Közúti elsősegélynyújtó vizsgát a Magyar Vöröskereszt szervez. A vizsgára telefonon lehet jelentkezni, a vizsgadíj befizetését követően Telefonszám:46/509-434

Vizsgadíj: 6.500 Ft (a Magyar Vöröskereszt által kiadott csekken fizetendő).
A Magyar Vöröskereszt számlájára befizetett vizsgadíj a tárgyévet követő év elteltével elévül, ezután vizsgázni csak a mindenkor aktuális vizsgadíj újbóli befizetése után lehet.

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály 221 alapján:
• az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
• az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
• védőnői,
• dietetikusi,
• mentőtiszti,
• gyógytornász,
• egészségügyi szakoktatói,
• diplomás ápolói
• oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
• a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
• az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
• továbbá minden olyan vizsgázó, aki
• 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
• 1984. január 1-je után:
• bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
• „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
• „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.
Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos információk:
A vizsgaigazolás az utolsó sikeres vizsga utáni 4. munkanapon személyesen (vagy hivatalos meghatalmazással) vehető át, személyi igazolvány és az „EÜ” vizsgát igazoló lap felmutatásával a Közlekedési Felügyelőség ügyfélszolgálatánál: Miskolc, József Attila út 20.alatt, ügyfélfogadási időben. Ügyfélfogadás hétfőn, csütörtökön 8.00-órától 12.30-óráig, szerdán 8.00-órától 16.00 óráig. Ugyanekkor szükséges a 8 általános iskolai osztály elvégzését hitelt érdemlő módon igazolni (ennek módjáról bővebben a 9. pontban olvashat). A vezetői engedély bármelyik okmányirodánál az említett vizsgaigazolás, illetve az orvosi alkalmassági igazolás bemutatásával vehető át. Ha már van vezetői engedélye, kategóriabővítésre vigye magával azt. Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím.

A motoros oktatásra vonatkozó külön rendelkezések:
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM Együttes Rendelet 1. számú függelékének III. részében meghatározásra kerül a közúti közlekedésben résztvevő „vezető” fogalma:
a) Vezető: az a személy, aki az úton járművet vezet, vagy állatot hajt (vezet). A segédmotoros kerékpárt és a kerékpárt toló személy nem minősül vezetőnek. A gépkocsivezetés oktatása és az azt követő gyakorlati vizsga során vezetőnek az oktató minősül. A motorkerékpárvezetés oktatás során tehát – a szakoktató közvetlen beavatkozási lehetőségének hiánya miatt – a tanuló minősül vezetőnek, annak minden joghatásával.

(Feltöltés alatt….)

Mutatószámok- 2023 negyedik negyedév:
Átlagos képzési óraszám(%): „B” kategória X

Vizsga sikerességi mutató(%): „B” kategória elmélet: 38,46 % forgalom: 38,46  %

Képzési költségmutató X (Ft):

Kategória Képzési költség átlag

A kategória x Ft

B kategória x Ft

C kategória x Ft

CE kategória x Ft

D kategória x Ft

GKI DA x Ft
GKI CA x Ft
GKI DT x Ft
GKI CT x Ft

Köszönöm megtisztelő figyelmét! Jó tanulást és sikerekben gazdag felkészülést a vizsgákra!
Taksás József iskolavezető